Podobnie, jak w przypadku innych środków transportu (autobus, pociąg, prom) również samoloty mogą się spóźnić. Co wtedy? Jest taki dokument jak Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., który ustanawia zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania bądź opóźnienia lotów.