Założenie spółki osobowej ? jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, wiąże się z obowiązkiem wniesienia wkładów przez jej wspólników. Wkład może stanowić także nieruchomość.