Po tym, jak TSUE utrzymał w mocy decyzję o grzywnie dla producenta aut dostawczych za udział w kartelu, przewoźnicy mogą dochodzić roszczeń za zawyżanie cen. Przed polskimi sądami może to być jednak trudne.