Media o nas

 • Prawo.Egospodarka.pl: Jakie sprawy załatwimy przez internet?

  Funkcjonowanie współczesnej administracji nie jest możliwe bez wsparcia technologii informatycznych. Od kilkunastu lat polskie urzędy w ramach tzw. e-administracji wykorzystują nowe technologie w celu poprawy jakości usług publicznych i zbudowania społeczeństwa informacyjnego. Obecnie powszechnie dostępnych jest kilka portali ułatwiających dostęp do zawartych w nich danych.

 • SerwisPrawa.pl: Utrudnianie realizowania prawa do kontaktów z dzieckiem stanowi naruszenie dóbr osobistych

  Więź rodzicielska jest więzią szczególną. Jej naruszenie wiąże się ze znacznym cierpieniem psychicznym. Za nieuprawnioną należy uznać interpretację wskazującą, że roszczenia powstały na skutek sporu o charakterze rodzinnym, nie mogą być rozstrzygane w oparciu o art. 448 w zw. z art. 24 § 1 w zw. z art. 23 k.c.

 • Prawnik-Online.eu: Studenci i absolwenci prawa w drodze po cenne doświadczenie

  Renomowana kancelaria Duraj&Reck i Partnerzy z Katowic rozpoczęła drugą już edycję projektu ?Zostań mecenasem?. Inicjatywa skierowana jest do studentów oraz absolwentów prawa.

 • Katowice.Gazeta.pl: Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy zaprasza studentów na praktyki

  Renomowana kancelaria adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy z Katowic przyjmie studentów prawa na płatne praktyki, absolwenci mogą się ubiegać o odbycie aplikacji u boku doświadczonych adwokatów i radców prawnych.

 • Prawnik-Online.eu: Regulamin urzędowania sądów powszechnych

  8 lipca 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku ? Regulamin urzędowania sądów powszechnych.Pomimo, iż w porównaniu do uchylonego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku, zasadnicza systematyka aktu nie uległa modyfikacji, nowy regulamin wprowadził dość szeroki zakres zmian, podyktowanych przede wszystkim koniecznością usprawnienia pracy sądów oraz maksymalnego ułatwienia obywatelom dostępu do informacji o rozpoznawanych w sądach sprawach.

 • Prawo.Egospodarka.pl: Tajemnica przedsiębiorstwa: przed kradzieżą można się ochronić

  Jeżeli przedsiębiorca będzie mógł udowodnić, że jego pracownik lub były pracownik nie był uprawniony do podjęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do jego własnej oraz że przez podjęcie takiej działalności wyrządził mu szkodę, będzie mógł żądać odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.