Media o nas

 • SerwisPrawa: Pracodawcy nie są bezradni w przypadku kradzieży tajemnicy przedsiębiorstwa

  Wraz z rozwojem przedsiębiorcy coraz ważniejsza staje się ochrona informacji stanowiących o jego sukcesie. Informacje te składają się na tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa, która została zdefiniowana w art. 11 ust. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem tajemnicą tą są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 • Prawo.Egospodarka.pl: Prywatna opinia biegłego jako dowód w sprawie karnej?

  Wprowadzony do procesu na podstawie art. 393 § 3 k.p.k. dowód z prywatnej opinii biegłego jest dowodem posiadającym cechy dowodu z opinii biegłego sądowego. Dowód taki oceniany powinien być analogicznie do opinii biegłego sądowego, a więc pod kątem rzetelności przeprowadzenia badania i prawdziwości wniosków.

 • GazetaPrawna.pl: Czy prywatna opinia biegłego może być dowodem w sprawie karnej?

  Jedna z kluczowych zmian, jaką niesie za sobą rozległa nowelizacja kodeksu postępowania karnego, polega na przerzuceniu ciężaru dowodzenia i odpowiedzialności za wynik procesu na oskarżonego (i jego obrońcę) oraz prokuratora.

 • Prawnik-Online.eu: Czy prywatna opinia biegłego może być dowodem w sprawie karnej?

  Jedna z kluczowych zmian, jaką niesie za sobą rozległa nowelizacja kodeksu postępowania karnego, polega na przerzuceniu ciężaru dowodzenia i odpowiedzialności za wynik procesu na oskarżonego (i jego obrońcę) oraz prokuratora.

 • Gazeta Wyborcza: Na wszelki wypadek

  Biura podróży zachęcają do zawierania umów ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Ale? – Umowa wymienia przesłanki rezygnacji z imprezy, jakimi najczęściej są śmierć, choroba czy nieszczęśliwy wypadek. Zatem ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej nie obejmuje ryzyka mogącego wystąpić w państwie o niestabilnej sytuacji polityczno-społecznej – ostrzega Kancelaria Adwokacka Duraj & Reck i Partnerzy.

 • Biznes.Interia.pl:Turcja: Ostrzeżenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  Dokładnie 27 lipca 2015 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaktualizowało status ostrzeżenia dla podróżujących. Ministerstwo, w związku z działaniami zbrojnymi na pograniczu turecko-syryjskim oraz turecko-irańskim, a ponadto niestabilną sytuacją w innych regionach południowo-wschodniej Turcji, stanowczo zaleca powstrzymywanie się od podróży w te rejony kraju.