Umowa najmu okazjonalnego skutecznie chroni właściciela mieszkania, ale tylko warunkiem, że zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego.