Jeżeli przedsiębiorca będzie mógł udowodnić, że jego pracownik lub były pracownik nie był uprawniony do podjęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do jego własnej oraz że przez podjęcie takiej działalności wyrządził mu szkodę, będzie mógł żądać odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.