Dynamiczny rozwój usług cyfrowych oraz coraz większa dostępność internetu spowodowały, że modyfikacja przepisów cyfrowych stała się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Unijny ustawodawca dostrzegł bowiem, że użytkownicy sieci są narażeni na coraz większe ryzyko.