Zamiast walczyć ze zjawiskami rzeczywiście szkodzącymi pacjentom, jak wywóz leków za granicę, inspektorzy tracą czas i pieniądze na walkę z działaniami, które sąd uznał za niezgodne z prawem.