Widzenia obrońców z klientami odbywają się niemalże w świetle kamer. W polskim procesie karnym prawo do obrony zostało zagwarantowane w art. 6 kodeksu postępowania karnego. W myśl tego przepisu oskarżony może korzystać z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć. Wyraża się ono przede wszystkim w swobodnym kontakcie podejrzanego (a na późniejszym etapie oskarżonego) z obrońcą i bez wątpienia taki niczym nieskrępowany kontakt klienta z adwokatem jest jednym z kluczowych warunków prawidłowego wykonywania funkcji obrońcy.