Konkretna suma pieniędzy, ale też np. samochód, usługa lub nieruchomość. To wszystko w świetle prawa stanowić może wkład wspólników zakładających firmę. Z tą ostatnią jest jednak problem. O co należy zadbać, aby nasz wniosek o wpis w księdze wieczystej własności nieruchomości na rzecz nowo założonej spółki osobowej był skuteczny, tłumaczą adwokat Daniel Reck i radca prawny Joanna Paliwoda z Kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.