Kategoria: Media o nas

Silesia Business & Life: Reklamacja – komunikacja- spadek

11 października 2015 roku w życie weszła Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Przepisy niniejszego aktu prawnego określają zasady składania reklamacji przez osoby fizyczne, także w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, które są klientami instytucji finansowych. Instytucje te to np. biura usług płatniczych, banki krajowe, banki zagraniczne, fundusze inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- pożyczkowe, firmy inwestycyjne, krajowy zakład ubezpieczeń, fundusze emerytalne oraz instytucje pożyczkowe, itd.