Minimalna stawka godzinowa ustalana jest sztywno przez resort pracy, a jej przestrzeganie kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Ta dopuszcza potrącenia, nie może mieć to jednak charakteru systemowego.