Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach jednoznacznie nakłada na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązek zapłaty szpitalom za świadczenia udzielone pacjentom w stanach nagłych. Do niedawna NFZ nie chciał za nie płacić placówkom, które miały podpisany kontrakt.