01.jpg02.jpg

Aktualności

 • 13 kwietnia 2018

  Pełna dokumentacja KRS dostępna online

  W dniu 13 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło możliwość pobierania pełnej informacji KRS dla każdego podmiotu zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców. Dotychczas uzyskanie takiej informacji możliwe było jedynie po złożeniu stosownego wniosku w sądzie rejestrowym i uiszczeniu opłaty kancelaryjnej w wysokości 60 zł. 

  czytaj więcej
 • 13 kwietnia 2018

  Znaczenie orzeczenia rozwodowego w postępowaniu karnym

  Fakt, iż orzeczono rozwód z winy obojga stron nie przeczy przyjęciu sprawstwa oskarżonego w zakresie przestępstw z art. 197 § 1 i art. 207 § 1 k.k. – orzekł Sąd Najwyższy. 

  czytaj więcej
 • 03 kwietnia 2018

  Wysokie odszkodowanie z tytułu wypadku samochodowego

  300 000 zł – taką kwotę otrzyma klient kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w wyniku wypracowanej ugody z zakładem ubezpieczeń. To kolejny sukces kancelarii w odzyskiwaniu pieniędzy z tytułu wypadków samochodowych. Wypracowana ugoda to wynik merytorycznych i sprawnych negocjacji z zakładem ubezpieczeń.

  czytaj więcej
 • 21 marca 2018

  Ponad 3 000 000 zł odzyskane dla klienta

  Kolejny sukces kancelarii Duraj Reck i Partnerzy w odzyskiwaniu dla klientów pieniędzy od kontrahentów. Sąd Apelacyjny w Białymstoku zasądził ponad 3 000 000 złotych tytułem zwrotu wcześniej zakupionego towaru, którego klient kancelarii nie mógł już odsprzedawać w związku z upływem jego przydatności. Po raz kolejny kluczowe znaczenie w odniesieniu tego sukcesu miała odpowiednio dobrana argumentacja prawna przez naszą kancelarię.

  czytaj więcej
 • 12 marca 2018

  Przełomowy wyrok dla branży aptecznej

  Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy osiągnęła niebagatelny sukces w sporze z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Dnia 27 lutego 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w sprawie dotyczącej tzw. 1 proc. aptek posiadanych przed jednego przedsiębiorcę w województwie. NSA uznał, że przedsiębiorcy, którzy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat kupowali apteki, mogą zachować prawo do ich prowadzenia, nawet jeżeli w wyniku ich nabycia posiadają więcej niż 1 proc. aptek w województwie.

  czytaj więcej
Certyfikaty
Ikona certyfikat pobierz

Daniel Reck Certyfikat - polisa PZU

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów oraz ubezpieczenia dodatkowego na łączną sumę 1 250 000 EURO.

Ikona certyfikat pobierz

Tomasz Duraj - Certyfikat polisa PZU

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów oraz ubezpieczenia dodatkowego na łączną sumę 1 250 000 EURO.

Regionalna Izba Gospodarcza
Odsetki
Fuzje i przejecia
Zrzeszenie prawników polskich
RODO
Notus