01.jpg02.jpg

Aktualności

 • 31 lipca 2017

  Czy ubezpieczenie OC rolników obejmuje szkody wyrządzone przez psa?

  9 grudnia ubiegłego roku Rzecznik Finansowy zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym dotyczącym art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który brzmi:

  czytaj więcej
 • 25 lipca 2017

  Niemożność zaliczenia konkubentów do I grupy podatkowej

  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 października 2016 roku (II FSK 2835/14) stwierdził, że konkubenci nie mogą żądać zaliczenia do I grupy podatkowej po śmierci partnera, bez względu na przyczynę niesformalizowania związku. Nie ma znaczenia choćby długoletnie pozostawanie w związku partnerskim, który można porównać do faktycznego związku małżeńskiego. Podkreślił, że pojęcia więzy rodzinne, czy więzy osobiste to nie są synonimy i nie należy ich utożsamiać.

  czytaj więcej
 • 27 czerwca 2017

  400 000 zł odszkodowania dla klientów Kancelarii

  Sąd Apelacyjnych w Katowicach zasądził dla naszych klientów odszkodowanie w wysokości ponad 400 000 zł za niekorzystną dla nich zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

  czytaj więcej
 • 30 maja 2017

  Wydruk komputerowy może stanowić dowód w sprawie

  Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 stycznia 2017 roku przedstawił istotne stanowisko dotyczące tzw. innych środków dowodowych w postępowaniu cywilnym, w tym w szczególności dowodu z wydruku komputerowego. 

  czytaj więcej
 • 18 maja 2017

  Kolejne procesy due diligence oraz M&A

  Kancelaria prowadzi aktualnie dla swoich klientów równolegle trzy procesy due diligence w związku z planowanymi przejęciami spółek. Równocześnie prowadzone są także dwa procesy fuzji i przejęć (M&A).

   

  czytaj więcej
Certyfikaty
Ikona certyfikat pobierz

Daniel Reck Certyfikat - polisa PZU

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów oraz ubezpieczenia dodatkowego na łączną sumę 1 250 000 EURO.

Ikona certyfikat pobierz

Tomasz Duraj - Certyfikat polisa PZU

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów oraz ubezpieczenia dodatkowego na łączną sumę 1 250 000 EURO.

Regionalna Izba Gospodarcza
Odsetki
Fuzje i przejecia
Zrzeszenie prawników polskich