01.jpg02.jpg

Zespół

 Daniel Reck

Daniel Reck

Managing Partner

 Daniel Reck

Daniel Reck

Managing Partner

powrót

Koncentruje się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz prowadzi wybrane sprawy klientom indywidualnym. Występuje w charakterze obrońcy w procesach karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych.

Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć M&A, nadzoruje oraz prowadzi procesy due diligence, a także postępowania na tle Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z szczególnym uwzględnieniem procesów o zwrot tzw. opłat półkowych. Był ekspertem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Warszawie. Kieruje pracami zespołów zajmujących się obsługą kluczowych klientów.

Ceniony jest za doskonałą znajomość specyfiki poszczególnych branż, elastyczne podejście oraz dużą skuteczność.

Posługuje się językiem angielskim. 

powrót
 Tomasz Duraj

Tomasz Duraj

Managing Partner

 Tomasz Duraj

Tomasz Duraj

Managing Partner

powrót

Specjalizuje się w doradztwie prawnym o charakterze karno-gospodarczym oraz obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w branży farmaceutycznej, budowlanej oraz energetycznej.

Ma bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia i nadzorowania procesów due diligence, procesów fuzji i przejęć (M&A) oraz postępowań w sprawach koncentracji przed Prezesem UOKiK.

Wieloletnia praktyka zdobyta w kancelarii adwokackiej oraz stały rozwój w dziedzinie prawa decydują o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i zdolności obsługi nawet najbardziej złożonych spraw.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
 Bartosz Halejak

Bartosz Halejak

Senior Associate

 Bartosz Halejak

Bartosz Halejak

Senior Associate

powrót

Zajmuje się prawem gospodarczym, cywilnym oraz podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa o nieuczciwej konkurencji i prawa nieruchomości.

Ma wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych m.in. z branży budowlanej, transportowej oraz bankowej.

Odbył aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim. W grudniu 2010 roku, wraz z uzyskaniem uprawnień radcy prawnego, został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
 Mateusz Grzech

Mateusz Grzech

Senior Associate

 Mateusz Grzech

Mateusz Grzech

Senior Associate

powrót

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań jest prawo handlowe, gospodarcze i cywilne, a także prawo reklamy i prawo farmaceutyczne. Doradza klientom z branży farmaceutycznej.

Odbył etatową aplikację sądową, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. Od kwietnia 2011 roku wykonuje zawód adwokata.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
 Marek Gola

Marek Gola

Senior Associate

 Marek Gola

Marek Gola

Senior Associate

powrót

Specjalista z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego oraz karno-gospodarczego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Karnego Procesowego. Ukończył aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim, a następnie uzyskał wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie, które zdobył, pracując w sądzie, pozwala mu spojrzeć na prowadzone sprawy z szerszej perspektywy.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Starszy adwokat Tomasz Kowolik

Tomasz Kowolik

Senior Associate

Starszy adwokat Tomasz Kowolik

Tomasz Kowolik

Senior Associate

powrót

Specjalizuje się w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego (w tym obsłudze prawnej rad nadzorczych oraz walnych zgromadzeń). Posiada bogate doświadczenie w obsłudze procesów fuzji i przejęć spółek (M&A), obsłudze procesów przekształceń przedsiębiorstw, w tym w przygotowywaniu audytów prawnych i badań due diligence.
 
Posiada również doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, działających w różnych branżach, w tym m.in. medycznej, farmaceutycznej, energetycznej czy nieruchomości.
 
Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa spółek handlowych, zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 
Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 
Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Starszy adwokat Greg Prucey

Greg Prucey

Senior Associate

Starszy adwokat Greg Prucey

Greg Prucey

Senior Associate

powrót

Od prawie 20 lat specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu międzynarodowych projektów M&A (fuzje i przekształcenia) oraz Technology Commercialisation & Licensing (komercjalizacja i koncesjonowanie).

Ma bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności zaś w zakresie opracowywania indywidualnych strategii rozwoju, prowadzenia procesu negocjacji handlowych, nadzorowania procesu przekształceń. W polu jego szczególnych zainteresowań jest przygotowywanie raportów due diligence.

Wiedzę i bogate doświadczenie zdobył między innymi, wdrażając zasady postępowania US Bankruptcy 363 Process. W pracy z klientami wykorzystuje swoje unikalne umiejętności budowania efektywnie współpracujących zespołów oraz koordynowania współpracy pomiędzy podmiotami zewnętrznymi (tj. banki, audytorzy itp.). Dzięki nim z powodzeniem zdobywa zaufanie swoich klientów i realizuje ich wizje gospodarcze.

powrót
 Adrianna Nowak

Adrianna Nowak

Senior Associate

 Adrianna Nowak

Adrianna Nowak

Senior Associate

powrót

Zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem opinii i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa podatkowego, reprezentuje podatników przed organami podatkowymi.

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie profesjonalnej obsługi podatkowo-księgowej osób fizycznych i prawnych, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Wpisana na listę prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych pod nr 11636. Uzyskała również certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu w Salzburgu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, liczne szkolenia i seminaria prowadzone przez wybitnych specjalistów prawa podatkowego.

powrót
 Wiktoria Sydorowska

Wiktoria Sydorowska

Associate

 Wiktoria Sydorowska

Wiktoria Sydorowska

Associate

powrót

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego oraz cywilnego. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu interesów stron w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Semestr studiów prawniczych ukończyła na uniwersytecie w Hiszpanii (Universidad de Salamanca). Odbywała również staże zagraniczne – w polskich placówkach dyplomatycznych oraz w brytyjskiej kancelarii prawnej.

Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

powrót
 Janusz Lechowicz

Janusz Lechowicz

Associate

 Janusz Lechowicz

Janusz Lechowicz

Associate

powrót

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2010-2011 na tym samym wydziale ukończył studia podyplomowe z zakresu procesu karnego.

Odbył aplikację sądową. Między 1999, a 2016 r. wykonywał zawód sędziego Sądu Powszechnego, orzekając głównie w sprawach karnych, w Sądach Rejonowych w Kędzierzynie-Koźlu i Jędrzejowie, gdzie pełnił również funkcję Przewodniczącego Wydziału Karnego, Wiceprezesa i Prezesa Sądu. Obecnie specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, materialnego oraz procesowego.

Posługuje się językiem angielskim.

 

powrót
 Magdalena Krężel

Magdalena Krężel

Associate

 Magdalena Krężel

Magdalena Krężel

Associate

powrót

W praktyce prawniczej specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi korporacyjnej przedsiębiorców oraz w prowadzeniu procesów w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W 2016 r. została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Starszy adwokat Bartosz Karbowski

Bartosz Karbowski

Senior lawyer

Starszy adwokat Bartosz Karbowski

Bartosz Karbowski

Senior lawyer

powrót

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz postępowania egzekucyjnego.

W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się również międzynarodowe prawo handlowe.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

powrót
Starszy adwokat Anna Cierpioł

Anna Cierpioł

Senior lawyer

Starszy adwokat Anna Cierpioł

Anna Cierpioł

Senior lawyer

powrót

Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi przede wszystkim z prawem karnym. W obszarze jej zainteresowań znajduje się także prawo cywilne, zwłaszcza prawo zobowiązań.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Starszy adwokat Łukasz Rodak

Łukasz Rodak

Senior Lawyer

Starszy adwokat Łukasz Rodak

Łukasz Rodak

Senior Lawyer

powrót

Zawodowo zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, które zdobył w kancelariach prawnych we Wrocławiu oraz Krakowie. Ponadto interesuje się prawem ochrony konkurencji, prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii.

Absolwent wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Starszy adwokat Dominika Solipiwko

Dominika Solipiwko

Senior Lawyer

Starszy adwokat Dominika Solipiwko

Dominika Solipiwko

Senior Lawyer

powrót

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa medycznego. Ma również doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
Starszy adwokat Dominika Bodzioch

Dominika Bodzioch

Senior Lawyer

Starszy adwokat Dominika Bodzioch

Dominika Bodzioch

Senior Lawyer

powrót

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych. Ma także doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań rejestrowych oraz przygotowywaniu i opiniowaniu umów handlowych. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo cywilne, zwłaszcza prawo zobowiązań.  
 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

powrót
adwokat Karolina Wojtas

Karolina Wojtas

Senior Lawyer

adwokat Karolina Wojtas

Karolina Wojtas

Senior Lawyer

powrót

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
adwokat Mateusz Jaracz

Mateusz Jaracz

Senior Lawyer

adwokat Mateusz Jaracz

Mateusz Jaracz

Senior Lawyer

powrót

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych. Ma także doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań rejestrowych oraz przygotowywaniu i opiniowaniu umów handlowych.
 
W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajdują się również zagadnienia związane z szeroko pojętego prawa nowoczesnych technologii.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
 Anna Felchner

Anna Felchner

Lawyer

 Anna Felchner

Anna Felchner

Lawyer

powrót

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych. W obszarze jej zainteresowań zawodowych znajduje się prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, a także prawo własności intelektualnej.

Zdobyła wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 14. edycji Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, za pracę magisterską z dziedziny prawa autorskiego. Konkurs organizowany jest przez Urząd Patentowy RP.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

powrót
 Magdalena Wojewoda

Magdalena Wojewoda

Lawyer

 Magdalena Wojewoda

Magdalena Wojewoda

Lawyer

powrót

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz przygotowywaniu umów.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo konsumenckie, a także prawo karne.

Posługuje się językiem angielskim.

powrót
 Dorota Gaszka

Dorota Gaszka

Tax advisor

 Dorota Gaszka

Dorota Gaszka

Tax advisor

powrót

Ukończyła studia o specjalności rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Marketingu oraz studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Przeprowadziła wiele szkoleń o tematyce podatkowej, w czym pomagają jej wiedza i umiejętności uzyskane podczas Studium Pedagogicznego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz kwalifikacje pedagogiczne.

Jej pasją jest chęć ciągłego poszerzania wiedzy. Potwierdza to dalszym kształceniem – ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Specjalizacja: podatek od towarów i usług VAT, procedury podatkowe, postępowania sądowe, szkolenia w zakresie prawa podatkowego

Języki: czeski, angielski

powrót
 Michał Matujewicz

Michał Matujewicz

Capital Market Expert

 Michał Matujewicz

Michał Matujewicz

Capital Market Expert

powrót

Zainteresowania koncentruje na rynku kapitałowym i jego instrumentach oraz organizacji źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach wyceny przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, emisji wszelkiego typu instrumentów finansowych oraz w obsłudze wniosków o dofinansowanie ze środków UE, kierowanych do instytucji wsparcia o zasięgu krajowym (NCBiR oraz PARP). Posiada wiedzę niezbędną w tak unikalnych sprawach jak spory wynikające z nabywania określonych instrumentów finansowych. Jest także ekspertem gospodarczo - biznesowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

powrót
 Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka

Office manager

 Magdalena Nowicka

Magdalena Nowicka

Office manager

powrót

Ukończyła Uniwersytet Śląski oraz Podyplomowe Studia Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Zajmuje się obsługą systemu zarządzania kancelarią prawną oraz kompleksowo wspiera działania partnerów zarządzających kancelarią.

powrót
 Agnieszka Wróblewska

Agnieszka Wróblewska

Office manager

 Agnieszka Wróblewska

Agnieszka Wróblewska

Office manager

powrót

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Zajmuje się obsługą administracyjną kancelarii, kontaktuje się z klientami, sądami.

powrót
Certyfikaty
Ikona certyfikat pobierz

Daniel Reck Certyfikat - polisa PZU

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów oraz ubezpieczenia dodatkowego na łączną sumę 1 250 000 EURO.

Ikona certyfikat pobierz

Tomasz Duraj - Certyfikat polisa PZU

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów oraz ubezpieczenia dodatkowego na łączną sumę 1 250 000 EURO.

Regionalna Izba Gospodarcza
Odsetki
Fuzje i przejecia
Zrzeszenie prawników polskich
RODO
Notus