Kategoria: Specjalizacje

Doradztwo korporacyjne

Obsługując naszych klientów, zawsze mamy na uwadze przede wszystkim indywidualne potrzeby oraz zapewnienie prawnego bezpieczeństwa. Dobry generał jest doradcą władcy. Jeśli doradca ma wielką wprawę, kraj staje się mocarstwem. Jeśli doradca jest nieudolny, kraj słabnie (Sun Tzu – „Sztuka Wojny”). Indywidualne doradztwo, doświadczony zespół, kompleksowość obsługi – to cechy, które wyróżniają nas w codziennej współpracy z klientami. Oferujemy naszym klientom korporacyjnym kompleksową obsługę prawną zarówno w zakresie zakładania spółek i ich oddziałów oraz przedstawicielstw, fundacji i stowarzyszeń, jak i przekształcania, łączenia czy przejmowania spółek już istniejących (tzw. transakcje M&A). Ponadto zapewniamy naszym klientom również bieżącą obsługę prawną prac zarządów i rad nadzorczych spółek oraz obsługę zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników (lub walnych zgromadzeń). Wieloletnie doświadczenie oraz wykwalifikowani specjaliści pozwalają naszym klientom przechodzić przez powyższe procesy w sposób szybki i bezpieczny. Doradztwo korporacyjne obejmuje także obsługę prawną związaną z organizacją finansowania działalności spółek (zarówno przy wykorzystaniu środków własnych, jak i obcych), prowadzenie procesów restrukturyzacji zadłużenia spółek, jak również postępowań upadłościowych i naprawczych. Prowadzimy obsługę prawną niezbędną w bieżącym funkcjonowaniu firmy, w tym m.in.: przygotowywanie ekspertyz, opinii, analiz prawnych, projektów umów i kontraktów, przygotowanie projektów aktów wewnętrznych, tj. regulaminów, uchwał itp. W imieniu naszych klientów prowadzimy negocjacje dotyczące szerokiego spektrum kontraktów. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji, organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi, sądami lub w postępowaniach rozjemczych – od przygotowania stosownych dokumentów, po fizyczne reprezentowanie.

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com