Kategoria: Specjalizacje

Dotacje UE

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu UE 82,5 mld euro na środki polityki spójności. Mimo, iż programy, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie, często stanowią kontynuację rozwiązań znanych nam z poprzedniej perspektywy, tym niemniej szereg zmian w nich zawartych w istotny sposób zmniejsza atrakcyjność oraz dostępność tych środków. Następcą najbardziej znanego i skierowanego do przedsiębiorców Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest PO Inteligentny Rozwój (PO IR). POIR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Właśnie w obszarze tego programu zapewniamy profesjonalne, wyspecjalizowane doradztwo, bez względu na instytucję ogłaszającą konkurs (NCBiR/PARP/BGK/MR).

 

 

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com