Kategoria: Specjalizacje

Fotowoltaika

W ramach specjalizacji z zakresu prawa energetycznego naszym klientom oferujemy również pełną obsługę w zakresie doradztwa prawnego przy procesie inwestycyjnym instalacji fotowoltaicznej. Fotowoltaika to dynamicznie rozwijający się sektor energii odnawialnej. Zajmuje się przede wszystkim produkcją energii elektrycznej z promieni słonecznych, przy wykorzystaniu tzw. zjawiska fotowoltaicznego. Przykładowymi rozwiązaniami fotowoltaicznymi są m.in. wszelkiego rodzaju instalacje solarne oraz elektrownie słoneczne. Podmiotom korzystającym z usług naszej kancelarii zapewniamy profesjonalne doradztwo przy przedsięwzięciach gospodarczych związanych z wykorzystaniem dobrodziejstw fotowoltaiki. Doradzamy zarówno inwestorom angażującym własne środki w przedsięwzięcia na rynku fotowoltaicznym, jak i wykonawcom realizującym szczegółowe projekty w tym zakresie. Nasz zespół zajmuje się doradztwem w zakresie nowych regulacji wynikających z Ustawy o odnawialnych źródłach energii, w szczególności zaś w zakresie wysokości wsparcia w świetle nowej ustawy OZE, możliwości opodatkowania przychodów z instalacji, podatku VAT od systemu gwarantowanej stałej ceny oraz systemu handlu zielonymi certyfikatami. Usługi świadczone przez Kancelarię Duraj & Reck i Partnerzy w obszarze fotowoltaiki obejmują: przygotowywanie analiz prawnych konkretnych projektów inwestycyjnych, opiniowanie umów, w tym o przyznanie pomocy publicznej na realizację danego projektu, przygotowanie lub opiniowanie projektów umów związanych z konkretnym projektem, w szczególności umów dzierżawy gruntów, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, w tym roboty elektryczne, umów z podwykonawcami na dostawy podzespołów, uwarunkowań prawnych przyłączy do sieci, lokalizacji i możliwości wykonania przyłączenia, pozwoleń na budowę itp. Ponadto nasza kancelaria kompleksowo obsługuje klientów w zakresie doradztwa dotyczącego obowiązujących norm i certyfikatów. Zapewniamy szczegółową analizę problemów prawnych wynikających z ujawnionych błędów projektowo-instalacyjnych, problemów i błędów inwestycyjnych. Przeprowadzamy również analizę sytuacji prawnej gruntu typowanego pod instalacje. Sprawdzamy, czy jest to grunt z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pozwalającym na nieuciążliwą działalność gospodarczą, czy też teren, który nie daje możliwości realizacji takiej inwestycji. Pomagamy w skonstruowaniu i złożeniu niezbędnych wniosków, w tym wniosku o warunki przyłączenia, uzyskanie decyzji środowiskowej, uzyskanie warunków zabudowy, zgłoszenie budowli lub uzyskanie pozwolenia budowlanego.

 

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com