Kategoria: Specjalizacje

Optymalizacja podatkowa

To rozwiązanie pozwalające na obniżenie obciążeń podatkowych firmy i poprawę wyniku finansowego. Czynnikiem, który w coraz większym stopniu kształtuje decyzje przedsiębiorców, staje się optymalizacja podatkowa. Jej wyniki pozwalają usprawnić działalność przedsiębiorstwa, większej struktury gospodarczej lub nawet pojedynczej transakcji pod kątem ustalenia wyniku podatkowego, wykorzystania dostępnych źródeł finansowania i analizy ryzyka podatkowego. Doradzamy w wyborze optymalnego kształtu i przebiegu transakcji gospodarczych oraz w tworzeniu i restrukturyzacji form prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do poszczególnych przedsiębiorstw, grup kapitałowych, bądź z wykorzystaniem jurysdykcji krajów o łagodnym reżimie podatkowym. Nasz zespół wykorzystuje legalne metody optymalizacji. Wybiera te, które są najkorzystniejsze z punktu widzenia działalności naszego klienta. Sugeruje takie konstrukcje podatkowe oraz instytucje cywilnoprawne, które pozwalają na uzyskanie zakładanych efektów biznesowych, przy jednoczesnym osiągnięciu realnych korzyści ekonomicznych.

 

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com