Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne

Dowiedz się więcej,
zachęcamy do kontaktu:

Sekretariat:
tel.: +48 32 253-90-11,
mail: office@durajreck.com

Siedziba kancelarii:
ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

Kancelaria Duraj Reck i Partnerzy świadczy pomoc prawną w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Trybunałach kościelnych na terenie całej Polski. Pomoc ta obejmuje sformułowanie skargi powodowej, doradztwo i sporządzanie pism procesowych w I i II instancji, jak również, gdy zajdzie taka konieczność w III instancji, włącznie z apelacją do Trybunału Roty Rzymskiej.

Nasze działanie obejmuje również wznawianie procesów małżeńskich, które zostały zaniechane przed laty po negatywnym wyroku bez wyczerpania całej, przewidzianej prawem kanonicznym procedury procesowej.

Pomagamy w otrzymaniu papieskiej dyspensy od małżeństwa ważnie zawartego i niedopełnionego.

Ułatwiamy uzyskanie papieskiego przywileju wiary czyli rozwiązania małżeństwa zawartego przez osoby nieochrzczone, a chcące zawrzeć kościelny związek małżeński ze stroną katolicką, niezależnie czy zamierzają się ochrzcić, czy nie.

Podejmujemy się także obrony osób oskarżonych w kanonicznych procesach karnych oraz doradzamy w postępowaniach ad statum laicatum.