Prawo karne, karno-skarbowe i karno-gospodarcze

Adwokaci naszej kancelarii posiadają długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Stali zarówno po stronie pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego), jak i po stronie obrońcy oskarżonego. Doświadczenie naszego zespołu dotyczy nie tylko klasycznych obron karnych, ale również obrony oskarżonych w procesach o przestępstwa gospodarcze, w tym również o przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe. Świadczenie usług obrońcy obejmuje przygotowanie strategii obrony, a następnie występowanie w charakterze obrońcy przez cały tok procesu karnego, począwszy od postawienia zarzutów, przez całe postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe – pierwszo- i drugoinstancyjne, a także (w razie konieczności) wniesienie i popieranie kasacji, aż po postępowanie wykonawcze. W razie stwierdzenia uzasadnionego podejrzenia, iż klient padł ofiarą przestępstwa (w szczególności przestępstwa gospodarczego), Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy podejmuje działania zmierzające do pociągnięcia domniemanego sprawcy do odpowiedzialności karnej. W tej kwestii zawiadamiamy o takim podejrzeniu organy ścigania, a następnie reprezentujemy pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. Nasze usługi, w razie konieczności, obejmują również wniesienie subsydiarnego lub prywatnego aktu oskarżenia. O pełnym profesjonalizmie i skuteczności naszej kancelarii świadczą dziesiątki procesów karnych zakończonych korzystnymi dla oskarżonych wyrokami – nierzadko uniewinniającymi.

 

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com