Zwalczanie nieuczciwej konkurencji z uwzględnieniem tzw. półkowego

Merytoryczne przygotowanie oraz sprawdzone w praktyce strategie procesowe gwarancją skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu tzw. półkowego.

Opłaty półkowe to potoczna nazwa dla wszelkich opłat (z wyjątkiem marży handlowej), które sklepy wielkopowierzchniowe pobierają od dostawców za przyjęcie towaru do sprzedaży. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że m.in. czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Przedsiębiorcy handlowi bezprawnie pobierają opłaty półkowe od dostawców, uzależniając jednocześnie od tego sprzedaż ich towarów w swoich jednostkach handlowych.

Za naruszenie zakazu nieuczciwej konkurencji ustawa przewiduje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy handlowego względem dostawcy, dostarczając uprawnionym różnorodne narzędzia prawne. Dostawca będący ofiarą czynu nieuczciwej konkurencji może m.in. dochodzić przed sądem od przedsiębiorcy handlowego: zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody, zwrotu bezpodstawnie pobranych korzyści. Prawo wprawdzie stoi po stronie dostawców, ale dochodzenie roszczeń przed sądem to długi i żmudny proces, w którym wygrywa silniejszy. Dlatego niejednokrotnie pomimo oczywistych racji dostawcy, występując samodzielnie przed sądem, przegrywają z właścicielami super- i hipermarketów reprezentowanymi przez duże kancelarie prawnicze.

Katowicka Kancelaria Duraj & Reck i Partnerzy wychodzi naprzeciw problemom małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w ww. sporach – popartemu licznymi wyrokami sądów powszechnych i arbitrażowych – jesteśmy w stanie pomóc dostawcom w sprawach związanych ze zwrotem opłat poniesionych w wyniku nawiązania współpracy z dużymi sieciami. Dotyczy to opłat m.in. za: usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, intensyfikację współpracy handlowej, konsultacje handlowe, budżety promocyjne, edycję folderu promocyjnego, opiekę asortymentową, usługi CRM, wynajem końca półki, logistykę i transport, bonusy bezwarunkowe i warunkowe, wyprzedaż artykułów konkurencji, rabaty potransakcyjne z tytułu optymalizacji zamówień i dostaw, otwarcie nowego super- lub hipermarketu, wprowadzenie nowego produktu czy opłat z tytułu obsługi merchandisingowej i za dostęp do różnych systemów informatycznych sieci i wielu, wielu innych.

Ponadto pomagamy w prowadzeniu negocjacji z sieciami sklepów wielkopowierzchniowych w celu zoptymalizowania współpracy pomiędzy nimi a dostawcami.

 

Dowiedz się więcej, zachęcamy do kontaktu:

Siedziba kancelarii:

ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice

tel.: +48 32 253-90-11
+48 32 703-99-59
fax: +48 32 253-04-76
e-mail: office[at]durajreck.com