Daniel Reck

Koncentruje się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz prowadzi wybrane sprawy klientom indywidualnym. Kieruje pracami zespołów zajmujących się obsługą kluczowych klientów.

Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć M&A, nadzoruje oraz prowadzi procesy due diligence, a także postępowania na tle Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje oraz doradza wykonawcom jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowań o zamówienia publiczne.

Występuje w charakterze obrońcy w procesach karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Tomasz Duraj

Specjalizuje się w doradztwie prawnym o charakterze karno-gospodarczym oraz obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w branży farmaceutycznej, budowlanej oraz energetycznej.

Ma bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia i nadzorowania procesów due diligence, procesów fuzji i przejęć (M&A) oraz postępowań w sprawach koncentracji przed Prezesem UOKiK.

Wieloletnia praktyka zdobyta w kancelarii adwokackiej oraz stały rozwój w dziedzinie prawa decydują o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i zdolności obsługi nawet najbardziej złożonych spraw.

Posługuje się językiem angielskim.

Przejdź do góry