Martyna Kasperska

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Jej praktyka zawodowa obejmuje doradztwo w toku postępowań cywilnych, a w kręgu jej zainteresowań znajduje się w szczególności prawna ochrona dóbr osobistych oraz sądownictwo polubowne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Stypendystka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz laureatka nagrody naukowej im. Profesora W. Pańki dla najlepszego absolwenta studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Aktualnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w obszarze nauk prawnych.

Posługuje się językiem angielskim.

Bartłomiej Pawłowski

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa medycznego, cywilnego oraz gospodarczego i handlowego. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów leczniczych oraz w sprawach o „błędy medyczne”.

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Posługuje się językiem angielskim.

Oliwia Iwon

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym prawnym wsparciem bieżącej działalności obsługiwanych przedsiębiorców. W kręgu jej zainteresowań znajdują się w szczególności takie dziedziny jak windykacja długów w stosunkach między przedsiębiorcami, indywidualne prawo pracy, prawo konsumenckie, w tym zwłaszcza problematyka rękojmi i gwarancji przy sprzedaży, a także doradztwo i wsparcie klientów w negocjacjach warunków i zawieraniu kontraktów najmu nieruchomości użytkowych.

Radca Prawny. Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia ukończyła z oceną celującą.

W czasie studiów aktywnie uczestniczyła w studenckich i naukowych przedsięwzięciach. Działała jako członek Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie przygotowywała opinie prawne w ramach Sekcji Prawa Cywilnego. Semestr studiów prawniczych ukończyła na uniwersytecie w Włoszech (Alma Mater Studiorum Universita Di Bologna). Stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Posługuje się językiem angielskim.

Marta Pelc

Aplikantka III roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W 2020 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tematem jej pracy magisterskiej była „Odpowiedzialność cywilna lekarza ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za błąd w sztuce”.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w śląskich kancelariach adwokackich, specjalizujących się głównie w sprawach karnych oraz rodzinnych.

W Kancelarii Adwokackiej Duraj & Reck i Partnerzy zajmuje się obsługą klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, przede wszystkim z zakresu prawa medycznego. Obecnie doradza największej sieci szpitali na rynku prywatnych usług medycznych. Uczestniczy w obsłudze procesów fuzji i przejęć spółek (M&A), w tym w przygotowywaniu badań due diligence.

 Posługuje się językiem angielskim.

Wojciech Sawicki

Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów związanych z branżą medyczną, ze szczególnym uwzględnieniem analizy umów handlowych. W kręgu jego zainteresowań pozostaje prawo pracy i handlowe oraz zagadnienia z zakresu Teorii i Filozofii Prawa.

Stypendysta stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. W 2021 roku ukończył studia prawnicze na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z oceną celującą, jak również został wybrany jednym z najlepszych absolwentów Uniwersytetu.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

 

Alicja Kubok

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, a także przygotowywaniu i analizie umów oraz sporządzaniu opinii prawnych. Doradza w toku postępowań cywilnych oraz gospodarczych.

W obszarze jej zainteresowań znajdują się prawo pracy oraz prawo własności intelektualnej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aktualnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

Maksymilian Seidler

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, a także przygotowywaniu i analizie umów oraz sporządzaniu opinii prawnych. Doradza w toku postępowań cywilnych oraz gospodarczych.

W obszarze jego zainteresowań znajduje się prawo własności intelektualnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aktualnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

Martyna Czmok

Realizuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania  oraz opiniowania umów handlowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie gospodarczym. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo ochrony danych osobowych.

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Posługuje się językiem angielskim.

Przemysław Chmielowski

Uczestniczy w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego oraz prawa cywilnego. W obszarze jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia z dziedziny kryminalistyki.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W czasie studiów działał w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego, w której udzielał bezpłatnych porad w ramach Sekcji Prawa Karnego. Stypendysta stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Posługuje się językiem angielskim.

Krzysztof Szwajda

Zajmuje się głównie bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań rejestrowych oraz tworzeniem i analizą umów handlowych.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów spędził semestr na Wydziale Prawa Universidade Nova de Lisboa w Portugalii w ramach programu Erasmus+.

Ukończył również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na wydziale Zarządzania.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Michał Noga

Uczestniczy w obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego. W kręgu zainteresowań pozostaje również prawo cywilne i gospodarcze.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw przed inspekcją farmaceutyczną i sądami administracyjnymi. Uczestniczy także w analizie umów oraz sporządzaniu opinii prawnych.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tomasz Miarecki

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych m.in. z branży farmaceutycznej, ekologicznej oraz automotive. Sporządza i analizuje umowy zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

W kręgu jego zainteresowań znajdują się: prawo gospodarcze, prawo budowlane oraz zagadnienia prawne związane z nieruchomościami.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aktualnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

Anna Bednarczyk

Realizuje bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa farmaceutycznego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, w szczególności najem nieruchomości.

Absolwentka prawa na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

Agnieszka Koźlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Zajmuje się obsługą osób fizycznych, w tym w szczególności w zakresie prawa rodzinnego (postępowania rozwodowe, regulowanie kontaktów z dziećmi, alimenty) jak również prawa karnego (bieżąca pomoc reprezentacja klientów przed organami ścigania). W 2020 r. ukończyła szkolenie na mediatora w Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Posługuje się językiem angielskim.

W wolnym czasie miłośniczka narciarstwa alpejskiego i szwedzkiej literatury kryminalnej.

Przejdź do góry