Marek Gola

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Kancelarii od 2011 roku. 

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie procesowe,  poparte licznymi sprawami z zakresu postępowań karnych, podatkowych oraz sporów cywilnych. Z powodzeniem występował w roli obrońcy i pełnomocnika – zarówno w postępowaniach przed organami ścigania, sądami powszechnymi, jak i przed sądami administracyjnymi czy też wojskowymi. 

Z sukcesami reprezentował swoich klientów w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowiek i Obywatela w Strasburgu. 

Autor i współautor wielu publikacji prasowych.

 

Mateusz Grzech

Senior Associate w Kancelarii Adwokackiej Duraj Reck i Partnerzy. Od kilkunastu lat wspiera podmioty z branży medycznej i farmaceutycznej. Brał udział w wielu procesach M&A związanych z budową i rozwojem firm w tych sektorach. Obecnie doradza największej sieci szpitali na rynku prywatnych usług medycznych. Dba o to, aby przedsiębiorcy nie pogubili się na trudnym, regulowanym rynku, gdzie poza przepisami prawa konieczna jest także znajomość praktyki działania organów państwa.

Zna problemy przedsiębiorców zarówno z poziomu zarządów, jak i kadry medycznej pracującej na tzw. pierwszej linii. Współpracuje też z organizacjami reprezentującymi podmioty z branży medycznej. W sposób prosty, jasny i czytelny komunikuje klientom nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia.

Wykładowca prawa gospodarczego i farmaceutycznego na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

Bartosz Halejak

Zajmuje się prawem gospodarczym, cywilnym oraz podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa o nieuczciwej konkurencji i prawa nieruchomości.

Ma wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych m.in. z branży budowlanej, transportowej.

Odbył aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim. W grudniu 2010 roku, wraz z uzyskaniem uprawnień radcy prawnego, został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

Tomasz Kowolik

Adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego i handlowego. Posiada kilkunastoletnie doświadcenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach, zwłaszcza podmiotów wykonujących tzw. działalność reglamentowaną. Doświadczenie zawodowe budował obsługując m.in. podmioty z branży: farmaceutycznej (aptecznej), medycznej, obrotu paliwami, ochrony środowiska, oświaty, budownictwa, obrotu nieruchomościami oraz działalności klubów sportowych. W ramach obsługi prawnej tych podmiotów posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie specyfiki prawnej i biznesowej poszczególnych branż, a także specyfiki działania organów nadzoru. Doświadczenie to zbudowane jest w oparciu o udział w negocjacjach umów, opiniowaniu umów, prowadzeniu szkoleń, reprezentowaniu w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych jak również rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych pojawiających się na różnych szczeblach struktury zarządczej.

Jego szczególny obszar zainteresowań to prawo korporacyjne oraz obsługa procesów fuzji i przejęć. Przeprowadził kilkaset procesów: połączeń, przekształceń, podziałów, restrukturyzacji przedsiębiorstw i transakcji M&A, w tym procesów due diligence.

W codziennej pracy skupia się na poszukiwaniu klientom rozwiązań ich problemów prawnych, bazując na doświadczeniu, znajomości branży oraz funkcjonowania organów władzy publicznej. Jego priorytetem jest proste i zrozumiałe komunikowanie opiniowanie dla klientów ich sytuacji prawnej oraz proponowanych rozwiązań.

Świadczy również obsługę prawną dla klientów indywidualnych w sprawach odszkodowawczych, zwłaszcza w zakresie: szkód górniczych, szkód wyrządzonych planowaniem przestrzennym, szkód medycznych.

Przejdź do góry