Patrycja Bolkowska

Zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, a także w tworzeniu i redagowaniu umów handlowych oraz dokumentów korporacyjnych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych od ubezpieczycieli na etapie przedsądowym i sądowym, w tym z tytułu szkód osobowych i majątkowych.

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów spędziła dwa semestry na Wydziale Prawa Università degli Studi di Padova w ramach programu Erasmus. W 2018 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Posługuje się językiem angielskim i włoskim.

Wiktoria Sydorowska

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego oraz cywilnego. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu interesów stron w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Semestr studiów prawniczych ukończyła na uniwersytecie w Hiszpanii (Universidad de Salamanca). Odbywała również staże zagraniczne ? w polskich placówkach dyplomatycznych oraz w brytyjskiej kancelarii prawnej.

Posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

 

Katarzyna Wojciechowska

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

W Kancelarii świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych (zwłaszcza podmiotów z branż medycznej i farmaceutycznej). Specjalizuje się w sprawach o tzw. błędy medyczne i reprezentuje klientów zarówno po stronie pacjenta, jak i lekarza oraz podmiotu leczniczego. 

Uczestniczy w obsłudze procesów fuzji i przejęć (M&A) w szczególności dla podmiotów z sektora medycznego i farmaceutycznego, w tym w przygotowywaniu badań due diligence.

W swojej codziennej praktyce zajmuje się także obsługą w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz prawa ochrony danych osobowych. Prowadzi procesy wdrożeniowe RODO, audyty zgodności z wymogami przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, szkolenia dla kadry zarządzającej, pracowników i Inspektorów Ochrony Danych z zakresu ochrony danych osobowych, a także wykonuje obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Posiada również doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego. Wcześniej przez wiele lat związana z jednostką administracji rządowej zespolonej, gdzie zdobywała doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych przeciwko przedsiębiorcom, w przedmiocie naruszeń z zakresu transportu drogowego oraz w zakresie kontroli wydawania uprawnień do wykonywania przewozów drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Biegle posługuje się językiem hiszpańskim.

Dominika Wydra

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Ukończyła z wynikiem celującym studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 2016 – 2018 odbywała aplikację adwokacką, a następnie złożyła egzamin adwokacki.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa gospodarczego oraz prawa umów handlowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych z branży farmaceutycznej oraz w kompleksowej obsłudze procesów fuzji i przejęć (M&A). Prowadziła liczne procesy Due Diligence dla klientów z branży farmaceutycznej.

Posługuje się językiem angielskim.

Przejdź do góry