Kategoria: Zespół

Marek Gola

Senior Associate

Specjalista z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego oraz karno-gospodarczego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Karnego Procesowego. Ukończył aplikację sądową, zakończoną egzaminem sędziowskim, a następnie uzyskał wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Doświadczenie, które zdobył, pracując w sądzie, pozwala mu spojrzeć na prowadzone sprawy z szerszej perspektywy. Posługuje się językiem angielskim.