Kategoria: Zespół

Mateusz Grzech

Senior Associate

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Przedmiotem jego szczególnych zainteresowań jest prawo handlowe, gospodarcze i cywilne, a także prawo reklamy i prawo farmaceutyczne. Doradza klientom z branży farmaceutycznej.

Odbył etatową aplikację sądową, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. Od kwietnia 2011 roku wykonuje zawód adwokata.

Posługuje się językiem angielskim.