Kategoria: Zespół

Daniel Reck

Managing Partner

Koncentruje się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz prowadzi wybrane sprawy klientom indywidualnym. Występuje w charakterze obrońcy w procesach karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych.

Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć M&A, nadzoruje oraz prowadzi procesy due diligence, a także postępowania na tle Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z szczególnym uwzględnieniem procesów o zwrot tzw. opłat półkowych. Ponadto posiada rozległe doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów w procesach dotyczących szkód górniczych. Był ekspertem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z siedzibą w Warszawie. Kieruje pracami zespołów zajmujących się obsługą kluczowych klientów.

Ceniony jest za doskonałą znajomość specyfiki poszczególnych branż, elastyczne podejście oraz dużą skuteczność.

Posługuje się językiem angielskim.