Kategoria: Zespół

Adrianna Nowak

Senior Associate

Zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem opinii i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa podatkowego, reprezentuje podatników przed organami podatkowymi. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie profesjonalnej obsługi podatkowo-księgowej osób fizycznych i prawnych, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. Wpisana na listę prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych pod nr 11636. Uzyskała również certyfikat księgowy ministra finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu w Salzburgu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, liczne szkolenia i seminaria prowadzone przez wybitnych specjalistów prawa podatkowego.