Kategoria: Zespół

Agnieszka Ciećwierska

Lawyer

Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem branży farmaceutycznej. W kręgu jej zainteresowań leży prawo farmaceutyczne, prawo cywilne oraz prawo gospodarcze. Specjalizuje się również w prowadzeniu spraw odszkodowawczych z tytułu szkód osobowych i majątkowych (odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). Posiada kilkuletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze towarzystw ubezpieczeniowych.

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Posługuje się językiem angielskim i szwedzkim.