Kategoria: Zespół

Agnieszka Koźlik

Lawyer

Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów związanych z branżą medyczną ze szczególnym uwzględnieniem opiniowania umów handlowych oraz analizy zagadnień z zakresu prawa pracy. W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo karne, a także polubowne metody rozwiązywania sporów.

W 2020 r. ukończyła szkolenie na mediatora w Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Posługuje się językiem angielskim.