Kategoria: Zespół

Agnieszka Wróblewska

Office manager

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Zajmuje się obsługą administracyjną kancelarii, kontaktuje się z klientami, sądami