Zespół

Agnieszka Wróblewska

Office Manager

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Zajmuje się obsługą administracyjną kancelarii, kontaktuje się z klientami, sądami

Zespół