Kategoria: Zespół

Anna Bednarczyk

Lawyer

Realizuje bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa farmaceutycznego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, w szczególności najem nieruchomości.

Absolwentka prawa na Wydziale Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.