Kategoria: Zespół

Anna Cierpioł

Associate

Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi przede wszystkim z prawem karnym. W obszarze jej zainteresowań znajduje się także prawo cywilne, zwłaszcza prawo zobowiązań.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Posługuje się językiem angielskim.