Kategoria: Zespół

Anna Malczewska

Associate

alternate

Zajmuje się prawem gospodarczym i cywilnym. Posiada również doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.

W 2014 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Została wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2018 roku.

Posługuje się językiem angielskim.