Zespół

arkadiusz gawron web

Arkadiusz Gawron

Associate

Prowadzi bieżącą obsługę przedsiębiorców pod kątem zagadnień prawa HR, prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych w obrocie polskim, jak i w relacjach z kontrahentami zagranicznymi – z Unii Europejskiej oraz spoza UE (prawo prywatne międzynarodowe).

Po obronieniu w kwietniu 2023 r. z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej „Międzynarodowe stosunki pracy – rozgraniczenie zakresu zastosowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług i Rozporządzenia Rzym I” uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki społeczne, dyscyplina nauki prawne.

Zdobyty stopień naukowy oraz lata pracy w wymiarze sprawiedliwości pozwoliły mu na uzyskanie wpisu na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.

Zespół