Zespół

Bartłomiej Pawłowski

Associate

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa medycznego, cywilnego oraz gospodarczego i handlowego. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów leczniczych oraz w sprawach o „błędy medyczne”.

Adwokat przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Posługuje się językiem angielskim.

Zespół