Kategoria: Zespół

Bartosz Karbowski

Associate

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i handlowego oraz postępowania egzekucyjnego. W kręgu jego zainteresowań zawodowych znajduje się również międzynarodowe prawo handlowe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.