Kategoria: Zespół

Dagmara Łazorczyk

Lawyer

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, sporach sądowych, a także w przygotowywaniu i analizie umów, sporządzaniu opinii prawnych, analiz i opracowań. Doradza w toku postępowań cywilnych oraz gospodarczych.

W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo zobowiązań.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2018 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Aktualnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.