Zespół

Daniel Reck

Managing Partner

Koncentruje się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz prowadzi wybrane sprawy klientom indywidualnym. Kieruje pracami zespołów zajmujących się obsługą kluczowych klientów.

Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć M&A, nadzoruje oraz prowadzi procesy due diligence, a także postępowania na tle Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje oraz doradza wykonawcom jak i zamawiającym na wszystkich etapach postępowań o zamówienia publiczne.

Występuje w charakterze obrońcy w procesach karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Certyfikaty

Daniel Reck – polisy

Potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów oraz ubezpieczenie dodatkowego.

Zespół