Kategoria: Zespół

Dominika Wysocka

Lawyer

Uczestniczy w prowadzeniu spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego oraz prawa cywilnego.
W obszarze jej zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo karne oraz nauki pokrewne, jak również prawo rodzinne i prawa zwierząt. 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

W czasie studiów aktywnie działała w licznych kołach naukowych, będąc między innymi Wiceprzewodniczącą Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego „Iustitia”.

Posługuje się językiem angielskim.