Kategoria: Zespół

Dominika Wydra

Associate

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych. Ma także doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań rejestrowych oraz przygotowywaniu i opiniowaniu umów handlowych. W obszarze jej zainteresowań znajduje się również prawo cywilne, zwłaszcza prawo zobowiązań.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.