Kategoria: Zespół

Janusz Lechowicz

Associate

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2010-2011 na tym samym wydziale ukończył studia podyplomowe z zakresu procesu karnego.

Odbył aplikację sądową. Między 1999, a 2016 r. wykonywał zawód sędziego Sądu Powszechnego, orzekając głównie w sprawach karnych, w Sądach Rejonowych w Kędzierzynie-Koźlu i Jędrzejowie, gdzie pełnił również funkcję Przewodniczącego Wydziału Karnego, Wiceprezesa i Prezesa Sądu. Obecnie specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, materialnego oraz procesowego.

Posługuje się językiem angielskim.