Kategoria: Zespół

Karolina Wojtas

Senior Lawyer

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych. Ma także

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.