Kategoria: Zespół

Karolina Wojtas

Senior Lawyer

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W obszarze jej zainteresowań leży także prawo imigracyjne. Ma doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Graniczną oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posługuje się językiem angielskim.