Kategoria: Zespół

Klaudia Bolesławska

Lawyer

Uczestniczy w prowadzeniu spraw z obszaru prawa karnego. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań oraz prawa lokalowego.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie nabywała w prokuraturze
oraz kancelariach – adwokackiej i notarialnej. 

W toku studiów aktywnie angażowała się w życie uczelni. Założycielka i wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych, dyrektor ds. public relations Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa w Katowicach.

Organizatorka i prelegentka ogólnopolskich konferencji z zakresu publicznego prawa gospodarczego.

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.