Kategoria: Zespół

Krzysztof Szwajda

Lawyer

Zajmuje się głównie bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań rejestrowych oraz tworzeniem i analizą umów handlowych.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów spędził semestr na Wydziale Prawa Universidade Nova de Lisboa w Portugalii w ramach programu Erasmus+.

Ukończył również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na wydziale Zarządzania.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim.