Kategoria: Zespół

Łukasz Rodak

Senior Lawyer

Zawodowo zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, które zdobył w kancelariach prawnych we Wrocławiu oraz Krakowie. Ponadto interesuje się prawem ochrony konkurencji, prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii.

Absolwent wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Posługuje się językiem angielskim.