Kategoria: Zespół

Łukasz Rodak

Associate

Radca prawny, specjalizujący się w sprawach cywilnych i gospodarczych. Doradza klientom także w zakresie prawa własności intelektualnej i e-commerce oraz prawa gospodarki i obrotu nieruchomościami. Reprezentuje klientów w cywilnych sporach sądowych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. W zakresie jego zawodowych zainteresowań znajduje się także prawo nowych technologii.

Absolwent wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Posługuje się językiem angielskim.