Zespół

Martyna Cichoń

Junior Associate

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa farmaceutycznego.

Posiada doświadczenie w sprawach karnych i karnoskarbowych, w występowaniu zarówno w charakterze obrońcy oskarżonych, jak i pełnomocnika osób pokrzywdzonych.

Do kręgu jej zainteresowań należą również sprawy z zakresu prawnej ochrony zwierząt oraz prawa własności intelektualnej.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podczas studiów działała w Sekcji Praw Zwierząt Studenckiej Poradni Prawnej, gdzie świadczyła pomoc dla organizacji działających na rzecz zwierząt oraz osób fizycznych.

Stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 

Posługuje się językiem angielskim.

Zespół